Branntakstprotokoller

En kilde til hvordan bygninger har sett ut er branntakstprotokollene. Utover 1800-tallet blir det stadig vanligere å forsikre bygninger mot brann. I tillegg til opplysning om byggematerialer, husets størrelse, antall etasjer og antall skorsteiner, antall vinduer og dører, vil man også kunne få opplysning om de enkelte rom i huset.

Disse kildene finnes sortert under følgende emner:

Branntakstprotokoller for gårder

Gårdene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter navnet på gården i den aktuelle skriftlige kilden Gården Aarøbugt 1861 - Årøy.pdf 66,11 kB Gården Aarøbugt 1867 - Årøy.pdf 6...

Branntakstprotokoller for Prestegårder

Gårdene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter navnet på gården i den aktuelle skriftlige kilden Kirkesanger Hans Bjerke 1853 - Eidebakken.pdf 79,33 kB Lyngen Prestegård 1...

Branntakstprotokoller for Kirker

Kirkene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter navnet på Kirken i den aktuelle skriftlige kilden Lyngen kirke 1847 - Lyngseidet.pdf 66,67 kB Nordreisa kirke 1856 - Storle...

Branntakstprotokoller for Handelssteder

Handelsstedene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter navnet på Handelsstedet i den aktuelle skriftlige kilden Handelsmand Anton Gjæver 1872 - Lyngseidet.pdf 76,22 kB Hand...

Branntakstprotokoller for Skolebygninger

Skolebygningene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter navnet på skolebyget i den aktuelle skriftlige kilden Eidebakken Skolehus 1846 - Eidebakken.pdf 67,44 kB Skjervøy sk...