Skriftlige kilder

På denne siden finner du digitaliserte skriftlige kilder fra regionen

Siden inneholder transkriberte kilder fra 1700- og 1800-tallet i Nord-Troms. Dette dreier seg i hovedsak om transkriberte mikrofilmer, et arbeid som ble gjort ved Nord-Troms museum i tidsrommet 2000-2005. Det kan forekomme feil i transkriberinga, så det anbefales å sjekke dette opp mot originalmaterialet som holdes ved Statsarkivet i Tromsø.

Kirkebøker

Søkbare versjoner av kirkebøker er tilgjengelige hos Registreringssentral for Historiske Data. Her kan man søke på dåp, vielser og dødsfall/begravelser for store deler av Nord-Troms. Kildene som er søkbare faller i hovedsak innenfor periodene 1780...