Ressurser

Ressurser logo

Her finner du linker til ressurser på internett med relevans for Nord-Troms og regionens kulturhistorie.

Digitalarkivet har flere slektshistoriske kilder, inkludert skannete kirkebøker og søkbare folketellinger. 

Registreringssentralen for Historiske Data ved Universitetet i Tromsø har digitale kirkebøker og folketellinger for Nord-Troms

DIS-Norge er en fin kilde for mye nyttig informasjon for deg som driver med slektsforskning

Universitetsmuseenes webportal ligger blant annet kartmessige fremstillinger av gjenstandsfunn i regionen

Kulturminnesøk er den offentlige databasen over registrerte kulturminner og bygninger i Norge

Nasjonalbiblioteket har tilgjengeliggjort en rekke bøker og skriftlige kilder. Her kan man søke på emner og titler.