Kommandoplass Frøy

Kommandoplass Frøy

Nord-Troms Museum har i en to-års periode formidlingsansvaret for det skjulte bunkersanlegget Kommandoplass Frøy i Storfjord. En hemmelighet for selv lokalsamfunnet som oppstod i kjølvannet av en kald krig og usikker framtid.

På kommandoplass Frøy vil du få innblikk i en spesiell og viktig del av Norges historie under den kalde krigen.I 20 år har anleggene stått forlatt slik som Forsvaret forlot dem, men kommandoplass Frøy har nå fått en renessanse som museumsanlegg.

Nord-Troms museum har fått anledning til å vise frem kommandosentralen til publikum, og det er mulig å være med på omvisninger i anlegget.Prosjektet er viktig og spennende og museet håper å få fortsatt arbeidet selv etter endt prosjektperiode.

Prosjektleder er Kjærstin Bertzen og kan kontaktes på telefon 97558339 eller kjerstin@ntrm.no

Mer informasjon finnes på Kommandoplass Frøy sin egen side her.