Nord-Troms Museum - Prosjekter

Nord-Troms Musuem tilbyr plass for utvikling av internettsider på museets plattform til prosjekter som er med på å formidle kulturhistorie ivår museumsregion.

Kommandoplass Frøy

Nord-Troms Museum har i en to-års periode formidlingsansvaret for det skjulte bunkersanlegget Kommandoplass Frøy i Storfjord. En hemmelighet for selv lokalsamfunnet som oppstod i kjølvannet av en kald krig og usikker framtid.På kommandoplass Frøy...

Tegninger av Halti II innvendig.

Her er det mulig å laste ned tegningene over Halti II hvor man blant annet kan se museets lokaler i bygget. A2-C-201 Plan 01. Etasje.pdf 801,38 kB A2-C-202 Plan 02. Etasje.p...

Restaurering av portal

Nord-Troms museum har fått midler fra Riksantikvaren å restaurere hovedbygningen på Maursund gård og sommeren 2008 ble veggene på hovedbygningen malt. I høst og utover vinteren står portalen og vinduene for tur. Arbeidet på portalen er godt i gang...

Kulturminneregistrering i Reisadalen

I løpet av høsten 2010 har Nord-Troms Museum gjennomført kulturminneregistrering og studie av intervjumateriale i Reisadalen som er et forprosjekt. Forprosjektet skulle danne et grunnlag for å velge ut områder i hoved- og eventuelt sidedalfører i...