Mordene på gården Sør-Rotsund i 1790-91

Fremstillingen av de to kvenguttene Moses og Michel som stjal og myrdet og og som endte sine dager på den lille holmen utenfor Spåkenes i 1792.

av Ernst Isaksen

Simpelt tyveri

DEL I Det begynte med simplelt tyveri

De første ofrene

DEL II Aasel og Karen - de første offrene

Øksemordene

DEL III Øksemordene

Rettsaken

DEL IV Rettsaken

Dommen

DEL V Dommen

Epilog

Epilog over historien om Mordene på gården Sør-Rotsund1790-91

Rettsprotokoll

 

Nedtegnet av JUSTISPROTOKOLL FOR SENJA OG TROMS 1789-1791 NR.56

Av Ernst Isaksen

Justisprotokoll

Nedtegnelse av JUSTISPROTOKOLL FOR SENJA OG TROMS 1789-91 / 1791-93.

av Ernst Isaksen

Innledning

De fleste i Nord-Troms har nok hørt om Moses og Michel, de to kvenguttene som stjal og myrdet og som endte sine dager på den lille holmen utenfor Spåkenes i det Herrens år 1792.