Maursund: Gården og folkene

maursund

Dette er et hefte forfattet av Johannes Hansen om gården og folkene på Maursund.

Historisk tilbakeblikk

Av Johannes Hansen

I skriftlige kilder er gården kjent fra begynnelsen av 1600. I omtalen foran av 1600 ‑ tallets gårder, sluttet beretningen med opp‑ sitteren i 1701, Axel Nielsen og hans 4 sønner. Den eldste av disse, Niels Axelsen, f. 1675, overtok gården etter sin far. Han var gift med Grethe Holgersdatter Danefar fra Havnnes, men han døde i forholdsvis ung alder og enken ble gift med Søren Jørgensen Falsh på Follesøy, senere flyttet de til Karlsøy.