Løsfunn fra Storfjord

Slipestein Steindalen

Dette er en presentasjon av løsfunn gjort i Storfjord kommune. Med løsfunn menes gamle gjenstander som har kommet frem ved en tilfeldighet, som for eksempel etter pløying i åker, og ikke som følge av en systematisk arkeologisk utgraving.

Funnene fra Storfjord er presentert etter funnsted. Ved å gå inn på undersidene til høyre kan du finne mer ut om hvor, hvordan og av hvem funnet ble gjort. Du vil også få lære mer om hva de ulike typene gjenstander ble brukt til i fortiden.

Skibotn

Funnbeskrivelse

Ts 7337 er en spydspiss av jern. Falen har rombisk tverrsnitt. Den nedre delen er helt fasettert og ca. 12.5 cm. Nedenfor overgang fal/blad står en stift på tvers. Bladet har midtribbe, men er ellers så forrustet at nærmere beskrivelse er umulig. Også nedre del av falen er skadet av rust.

Horsnes/Opdal

Funnbeskrivelse

Ts 3925 er en stor enegget kniv av skifer fra yngre steinalder.

Opdal

Funnbeskrivelse

På slutten av 1960-tallet ble det sendt en rekke gjenstander inn til Tromsø Museum fra Opdal. Blant gjenstandene var Ts 9197a-i. Det dreide som om gjentstander fra nyere tid som fragment av bryne, 3 biter av krittpiper, ildflint, bein, jern, trebiter og -kull.

Signaldalen

Funnbeskrivelse

C. 20948 er en pilespiss av kobber.

Kvesmenes

Funnbeskrivelse

Ts 3634 er en nederdel av en pilespiss i rød skifer.

Engstad

Funnbeskrivelse

Ts 5379 a er ei lita, spissnakket trinnøks av mørk, hard skifer. Øksa er godt slipt over det hele, men har enkelte dype arr etter huggingen. Tverrsnittet er rundt, jevnt og avsmalende mot nakken, som ender i en liten skråslipt flate. Eggen er kort, jevnt buet og svakt hulslipt. Eggen er laget ved hjelp av skråslipning fra to sider. Øksas lengde er 11,8 cm. Bredden over eggen er 2,4 cm, mens den er 1,9 cm tykk på midten.

Stubbbeng

Funnbeskrivelse

Ts 2791 er ei spissnakket trinnøks av skifer.

Sandøra, Stubbeng

Funnbeskrivelse

Ts 4457 er en enegget kniv av grågrønn skifer som er 11 cm lang.

Storeng

Funnbeskrivelse

På Storeng er det funnet to gjenstander. Ts 8660 og Ts 11067 er begge fiskesøkker av kleber.

Strandeng

Funnbeskrivelse

Ts 4837 er en hornskje. Den er 5,09 cm bred i bladet og til sammen 8,91 cm lang. Skaftet måler 3,73 cm, mens bladet er 5,18 cm langt.