Løsfunn fra Kåfjord

Jerbøks

Dette er en presentasjon av løsfunn gjort i Kåfjord kommune. Med løsfunn menes gamle gjenstander som har kommet frem ved en tilfeldighet, som for eksempel etter pløying i åker, og ikke som følge av en systematisk arkeologisk utgraving.

Funnene kan likevel fortelle mye om fortiden i Kåfjord. Gjenstandene ble en gang brukt, og hadde sin betydning da. Men like spennende er jo historien til noen av disse gjenstandene når de dukket opp igjen.

Noen funn har gått tapt, og arkivmateriale kan fortelle om at en ikke alltid har vært like opptatt av å ta vare på funn. Et eksempel på det er brevet Tromsø Museum sendte i forbindelse med skjelettfunn fra en samisk kirkegård i Olderdalen i 1946:

"Ved tilbakekomsten fra en tjenestereise i Nordland er jeg blitt gjort kjent med de skjelettfunn fra en gammel kirkegård som nylig er gjort i Kåfjord. Da slike funn ikke har noen direkte betydning for Tromsø Museum, tør jeg be Dem elskverdigst sørge for at skjelettene blir pakket i kasser og sendt til professor K. E. Schreiner, Universitetets Anatomiske Institutt, Oslo. De bør naturligvis pakkes så godt som mulig, så vidt mulig hvert skjelett for seg, helst med treull, høy eller mose som fyll i kassene. Anatomisk Institutt vil godtgjøre Dem alle utlegg for forsendelsen og betaler også en funngodtgjørelse til finnerne, dersom de ønsker det. Dette bør i tilfelle opplyses, og De kan også sende med noen opplysninger om hvordan skjelettene ble funnet, og om kirkegården de skriver seg fra, er det naturligis utmerket."

Etter å ha kontaktet Anatomisk Institutt viser det seg imidlertid at skjelettene i dag ikke finnes der, så det er usikkert hva som skjedde med dem.

Funnene fra Kåfjord er presentert etter funnsted.

Djupvik

 

Funnbeskrivelse

C 3505 er enkrumrygget huløksav svart stein. C 3506 er et mulig dor i svart stein, mens C 3507 er en meisel/øks i svart stein. Funnet stammer fra en steinalderboplass.

Jovoll

Funnbeskrivelse

Ts. 10437 er en enegget brun skiferkniv. Kniven er 19 cm lang, 4,2 cm bred og 1,12 cm tykk. Den veier 130,4 gram.

Lyngmo

Funnbeskrivelse

Ts. 6353 er ei åre av tre. Skaftet har ovalt tverrsnitt. Årebladet er noe ødelagt, særlig ytterst. Skaftet er kuttet skrått i enden. Lengden på åra er 99 cm.

Langnes og Langnesbukt

Funnbeskrivelse

Fra et relativt lite område er det til sammen funnet hele 4 økser og økseemner. Ts. 5063 er en tverrøks funnet på Brattland av Langnes. Ts. 5103 er et økseemne av skifer funnet i Langnesbukt. Ts. 8718a er en trinnøks og Ts 8718b er en Rovaniemihakke funnet på Bakketun.

Olderdalen

Funnbeskrivelse

Ts 9809 er et krittpipehode. Hodet er stemplet med fabrikkstempel samt at Goudas byvåpen er stemplet på begge sidene av hodet. Hodet er 4,7 cm langt og har en diameter på ca 2 m. Det veier 9,3 gram. Krittpipen er fra 1600-tallet og er laget i Gouda, Nederland. Sot er fremdeles synlig på hodets innside.

Birtavarre

Funnbeskrivelse

Ts. 10375 er en pæreformet skje i reingevir med uornamentert blad. Skaftet er profilert med en knott på hver side nær roten og tilsvarende nær utvidet topp av skaftet. Skjeen er 10.82 cm lang, både skaft og blad er hver 5,5 cm. Bladets største bredde er 4,9 cm, mens det er 1,2 cm dypt.

Nyvoll

Funnbeskrivelse

Ts. 7322 er en jernøks fra middelalderen. Øksa har skjegg og fortykket eggparti. Bredden over eggen er 15,25 cm, skafteholkens lengde 14,75 cm, mens øksens lengde er 19,25 cm.

Guolasjavri

Funnbeskrivelse

Ts. 6557 er trolig en kjerneskraper av melkekvarts fra steinalder. Skrapen måler er 5,8 lang, 4,5 cm bred og 3,05 cm høy. Den veier 99 gram.

Skardalen

Funnbeskrivelse

Ts 1954/16 består to sølvmynter. Den ene er en dansk skilling fra 1677, mens den andre er en norsk skilling fra 1809.

Løkvoll

Fra Løkvoll stammer to gjenstander. Ts. 5104 er en spydspiss av grønn, mens Ts 6073 er en spydspiss av mørkegrå skifer.