Litteratur

Litteratur hvor du kan lese mer om læstadianismen


Andreassen, Bengt-Ove og Torjer O. Berglund 2004: Melom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms. I. Nilsen, G. (red): Kulturmøter i Nord-Troms, s. 80-89.

Andreassen, Bengt-Ove og Torjer O. Berglund 2000: "Jeg har kjæmpet" : læstadianerpredikanten Erik Johnsen . I : Vekkelse og vitenskap Ravnetrykk ; nr 23 , Universitetsbiblioteket i Tromsø, 2000.

Andreassen, Bengt-Ove 2001: Mellom Luther og Læstadius : sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948. Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Berglund, Torjer O. 2000: " Men Kirken er de helliges forsamling-" : Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2000.

Eggen, Øyvind 1998: Troens bekjennere: kontinuitet og endring i en læstadiansk menighet. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Nesset, Sigmund og Øyvind Norderval (red.) 2000: Vekkelse og vitenskap: Lars Levi Læstsadius 200 år. Ravnetrykk; nr 23, Universitetsbiblioteket i Tromsø.