Læstadianismen

aal

GUDS BARN OG DE ANDRE
Den læstadianske bevegelsen i Nord-Troms

Av Ole-Bjørn Fossbakk, NTRM

aan

Det er trolig ingen annen religiøs bevegelse som har fått den samme oppmerksomhet som læstadianismen i moderne nordnorsk historie. I år 2000 ble Lars Levi Læstadius 200 årsdag feiret over hele Nordkalotten. Både læstadianere, forskere, filmskapere, kunstnere, museumsfolk og kulturskoler deltok på hvert sitt vis. Hvorfor ?

De fleste i Nord-Troms og ellers i Nord-Norge forbinder noe med læstadianismen, enten de er læstadianere, har slektninger som er tilknyttet bevegelsen, eller de har vokst opp med den som en del av lokalmiljøet. De fleste vil være enig i at det er både på godt - og vondt. Det som er sikkert er at denne folkebevegelsen fra 1850 og fram til i dag har satt sitt preg på utallige lokalsamfunn og bygder. Fortellingen om bevegelsens opprinnelse og spredning inneholder til dels mytiske elementer.

Det er minst to ulike versjoner om hvordan de første predikanter kom til Skibotn. Noen av predikantene framstår i sitt ettermæle nærmest som mytiske skikkelser med egenskaper langt utover det vanlige. Predikantene satte allmuen i bevegelse mot et annet liv, et bedre liv i verdighet, der fattigdommens slaver fremsto som gudsrikets blomster. Erik Johnsen er omtalt som guds såmann på jord.

Det de fleste ikke-læstadianere forbinder med bevegelsen i dag, er dommedagsprofetier, splittelser og uenighet. I dagens samfunn der livssynalternativene er mange, er det indre livet i menighetene stort sett lite kjent kultur. Læstadianere gjør selv sitt til å begrense innsikten for andre og trekker behørig grensene til denne verden.

aai

Alle artikler på disse siden om Læstadianismen er gjengitt med tillatelse av forfatterne.

Fremveksten

Framveksten av Læstadianismen

Læstadianismen i dag

I dag er Læstadianismen preget av splittelser og personstrid. Samtidig appellerer den stadig til unge mennesker. Bevegelsen opplever ved inngangen til det 21 århundre nyrekruttering og konsolidering av sin stilling som et religions og livsstils alternativ. I følge tidligere forskning er nyrekruttering trolig ikke riktig ord (Øyvind Eggen 1998). Å være læstadianer er ofte familiebetinget. De som kommer til er ofte ungdom fra familier med sterke bånd til menigheten. Altså unge søker seg inn i en tradisjon etter foreldre og besteforeldre.

Læstadiansk ungdom

Om å være læstadiansk ungdom
Av Roald E. Kristiansen

Retninger

Nordnorsk læstadianisme

Av Roald E. Kristiansen

Særtrekk

Særtrekk i læstadiansk kristendomsforståelse

Av Roald Kristiansen

Linker

Flere ressurser om læstadianismen på internett:

Litteratur

Litteratur hvor du kan lese mer om læstadianismen