Helifoto

Skjervøy 4

Skjervøy fra lufta

I forbindelse med produksjon av museets 25-års jubileumsbok Kulturmøter i Nord-Troms, ble det tatt en rekke bilder fra lufta av Nord-Troms. Bildene er merket med kommunenavn:

Side 1-3 Kvænangen, side 4 Kåfjord, side 4-6 Lyngen, side 6-11 Nordreisa, side 11-13 Skjervøy.