Fotografi

Nord-Troms Museums fotografisamling teller i 2012 cirka 80.000 fotografier.

Kjernesamlingen består av rundt 30.000 digitaliserte og tilgjengeliggjorte fotografier, hovedsakelig fra perioden 1890-1950. Et likt antall fotografier er ikke katalogiserte og digitaliserte. Dette gjelder en portrettfotosamling overtatt fra Nordreisa- og Skjervøy-fotografen FotoLars (ca. 1969-1986), samt et arkiv med et stort antall dokumentasjonsfotografier skapt av ansatte ved Nord-Troms Museum (ca. 1980-1995). Et større antall flyfotografier fra området, Helifotosamlingen, kan ses her:  

Fotosamlingen ved Nord-Troms Museum gir oss en unik mulighet til å utforske regionens kulturarv. Fra midten av 1980-tallet avfotograferte museet titusener av fotografier i privat eie. Fotografiene inkluderer portretter, gruppebilder, landskaper, postkort fra området og bilder av kjøretøyer, båter og lokal industri.  Alle bildene er offentlig tilgjengelige  og kan også bestilles via digitaltmuseum.no.

Mens det tidlige fokuset for samlingen var å samle mest mulig visuell informasjon har museet i den senere tid også lagt vekt på fotografi som materiell kultur. Det betyr at vi har hatt fokus på å komplimentere repro-samlingen med originale fotografier. Nyere tilskudd til samlingen  inkluderer glassplatenegativer, diasfotografier og albumenkopier fra tidlig på 1900-tallet.