Samlinger

Gjenstander

Nord-Troms Museums samlinger består av fotografi, gjenstander og bygninger. Museet forvalter også mindre arkivaliesamlinger samt en båtsamling.