Opheim

Opheim gård, også kjent som Opdal, ligger på Elsnes i Storfjord kommune. Gården består i dag av våningshus (1916), verksted, stabbur, naust, utedo og sommerfjøs. Gården er tilgjengelig for besøkende i barmarkssesongen og besøk må avtales med museet da anlegget ikke har faste åpningstider. 

IMG_7749 (1)

Oppheim var opprinnelig en husmannsplass under storgården Horsnes. Næringsgrunnlaget har vært jordbruk og fiske. De siste som bodde på gården var Hans Johan Hansen Opdal (1885-1978) og kona Olufine Hansen Opdal.

IMG_7736

Hans Johan og kona var dyktige representanter for fiskerbonden og sjølbergingssamfunnet.Selve tidsuttrykket til gården kan dateres til første halvdel av 1900-tallet og speiler en husmannsplass der handverket og nøysomheten samt vilje og evne til gjenbruk sto i høysetet.

IMG_7773
IMG_7853

Andelen hjemmeproduserte redskaper, bruksgjenstander og tekstiler er høg med et stort antall eksempler på gjenbruk av materialer og nye bruksområder for slitte/ødelagte objekter.

IMG_7952
IMG_7895