Flerbrukshuset i Burfjord

Nord-Troms museum disponerer i dag lokaler i Flerbrukshuset i Burfjord. Lokalene er plassert i Burfjord sentrum like ved E6 i Kvænangen kommune.

Flerbrukshuset_Kvænangen_Foto_Ørjan_Bertelsen_014

Der har museet kontorer, utstillingslokale og behandlingsrom til gjenstander. Det siste er i tilknytning til museets hovedmagasin som også er å finne i dette bygget. Der oppbevares mesteparten av gjenstandene som museet er i besittelse av og ikke er i bruk i utstillinger. Kontorene er i dag ikke fast betjent.

Museet holder fast åpent i sommersesongen i samarbeid med turistinformasjonen i Kvænangen.

Utstillingslokaler

Utstillingslokalene er i dag brukt til vandreutstillinger, med størst vekt på sommersesongen. Det er kan og være vandreutstillinger på andre tidspunkter i året, med fokus på formidling til skoleklasser. Dette blir da annonsert.

Magasin

Et musealt magasin er et spesialrom hvor man oppbevarer gjenstander over tid. Rommene er spesialbygd og er temperatur- fukt- og lys-kontrollert. Det er spesifikke krav til magasiner som er viktige for at man skal kunne bevare gjenstandene lengst mulig under optimale forhold.

En stor del av gjenstandene magasinert i Burfjord er gjenreisnings-og etterkrigsmateriale fra Kvænangen. Mange objekter har sitt utspring i overtakelsen av gjenreisningsgårdene Niemenaiku og Slettnes. Andre proveniensbaserte delsamlinger er gitt museet av offentlige institusjoner, for eksempel undervisningsmateriell fra nedlagte skoler og gjenstander relaterte til offentlig helsestell.

Museet har delsamlinger i magasinet grovt sortert i følgende kategorier:

Gjenstander knytta til husflid og handverk

Gjenstander knytta til fiske og fangst

Gjenstander knytta til jordbruk og husdyrhold

Gjenstander knytta til tilbereding, servering og oppbevaring av mat

Drakt og tekstiler

Lys og brensel

Møbler

Leketøy, musikkinstrumenter og sportsutstyr

Media og Kommunikasjon

Religion

Offentlige institusjoner

Handelsvirksomhet/næringer

Foreningsarbeid

Andre verdenskrig