Styresaker

Saker og fora for styret ved Nord-Troms Museum

Styresaker 2011

her finner du referat fra styremøter 2011.

Styresaker 2010

Her finner du referat fra styremøter i 2010.

Styresaker 2009

Her finner du referat fra styremøter i 2009.

Styresaker 2008

Her finner du referat fra styremøter i 2008.

Styresaker 2007

Her finner du referat fra styremøter i 2007.

Styresaker 2004

Saksliste og referater for styremøter avholdt i 2004

Styresaker 2003

Sakspapirer og referater for styret i 2003