Styret

Styret for Nord-Troms Museum blir utnevnt på eiermøte som avholdes 1 gang pr. år.

I 2016-2017 sitter følgende personer i styret:

Nils Harald Alm (Skjervøy kommune) - Styreleder

Ole Anton Teigen (Lyngen kommune) - Styremedlem

Ole Egnebregtsen (Kvænangen kommune) - Styremedlem

Tor Mikalsen (Kåfjord kommune) - Styremedlem

Anne Dalheim (Storfjord kommune) - Nestleder

Herborg Ringstad (Nordreisa kommune) - Styremedlem

Kristin Mellem (Ansattes representant) - Styremedlem

Vararepresentanter: Magne Monsen (Kåfjord kommune), Trygve Enoksen (Kvænangen kommune), Mona Jørgensen (Skjervøy kommune)