Museal virksomhet

IMG_6618

Nord-Troms Museum har sin virksomhet i de seks Nord-Troms kommunene.

Hovedoppgaven til museet er bevaring, forvaltning, dokumentasjon, formidling av  og forskning omkring kulturarven i Nord-Troms.

På de kulturhistoriske anleggene i regionene vises tverrsnitt av kulturhistorien:


   
Holmenes i Kåfjord Sjøsamisk gård
Gamslett i Lyngen Fiskerbondekultur
Tørfoss i Nordreisa Kvensk gårdsanlegg
Maursund i Skjervøy Handels- og fiskerihistorie
Skibotn i Storfjord Markedshandel og læstadianisme

Skogsstuene i Kvænangen Skogbruk og utmarksbruk

Hovedmagasinet til Nord-Troms Museum ligger på  Flerbrukshuset i Kvænangen. Her finnes en samling på 17 000 gjenstander hovedsakelig fra 1800 og 1900- tallet magasinert. I tilknytning til magasinet er vårt største utstillingslokale for temporære og vandreutstillinger plassert på Flerbrukshuset.

Nord-Troms Museum har i dag en samling på mer enn 40 000 foto og det meste av dette ligger tilgjengelig for publikum på Digitalt Museum. Museet leverer bilder til privatpersoner, bokproduksjoner, utstillingsproduksjoner etc.

Formidlingsarbeidet i museet fokuserer på omvisninger i utstillinger og skoleopplegg. Museet er også en viktig aktør for gjennomføring av prosjektsamarbeid og festivalarrangement som foregår i alle deler av regionen.