Årsmeldinger

IMG_7762

Årsmeldinger for Nord-Troms Museum:

Årsmelding 2016

Du kan laste ned årsmeldingen for 2013 som pdf her:

Årsmelding 2015

Du kan laste ned årsmeldingen for 2015 som pdf her:

Årsmelding 2014

Du kan laste ned årsmeldingen for 2014 som pdf her:

Årsmelding 2013

Du kan laste ned årsmeldingen for 2013 som pdf her:

Årsmelding 2012

Last ned årsmelding her:

Årsmelding 2011

Last ned årsmelding for 2011 her:

Årsmelding 2010

Årsmeldingen for 2010 kan lastes ned som pdf:

Årsmelding 2009

Årsmelding 2009 kan lastes ned som pdf her:

Årsmelding 2008

Nord-Troms Museums årsmelding 2008.

Årsmelding 2007

2007 har vært et meget vanskelig år for museet. I forhold til tidligere år har en stilling stått vakant (bestyrer/førstekonservator). I tillegg har det vært et høyt sykefravær. Til tross fordette kan museet vise til meget gode besøkstall. Dette har utvilsomt vært en vanskelig tid for kollegiet med høyt arbeidspress.