Nord-Troms Museum

IMG_0007

Velkommen til Nord-Troms Museum. Museet kan tilby en rekke opplevelser og tjenester: Besøk på våre anlegg, ivaretakelse av regionens kulturarv, salg av bøker og ikke minst søk i museets fotodatabase på nett.

På denne siden finner du informasjon om museet:

Åpningstider

Hovedkontoret på Halti på Storslett er åpent mandag-fredag fra kl. 9.00-14.00

Utstillingen på Halti holder åpent i hele året.

Tirsdag, torsdag og fredag 10.00-15.00

Onsdager 10.00-1800

Helgeåpent og arrangementer blir spesielt annonsert.

Unntatt er offentlige fridager og høytidsdager. Omvisninger må bestilles på forhånd.

De historiske anleggene er tilgjengelig for besøk i barmarkssesongen. Ta kontakt om dette er ønskelig.

Telefontid er mellom 09.00 og 15.00. For generelle henvendelser benytt 975 58 330

E-post for skriftlige henvendelser kontor@ntrm.no

For nærmere informasjon om museumsanleggenes åpningstid i sommersesongen, kontakt museet eller se nærmere annonsering.

Museal virksomhet

IMG_6618

Nord-Troms Museum har sin virksomhet i de seks Nord-Troms kommunene.

Hovedoppgaven til museet er bevaring, forvaltning, dokumentasjon, formidling av  og forskning omkring kulturarven i Nord-Troms.

På de kulturhistoriske anleggene i regionene vises tverrsnitt av kulturhistorien:

Museets historie

IMG_7500

Nord-Troms Museum ble stiftet i Kvænangen den 20. mai 1979 av Historielaget. Museet var fra starten et økomuseum som dekket de seks Nord-Troms kommunene: Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Nord-Tromsregionen har en spennende historie og geografi. Her finnes storhavets dønninger langs ytterkysten, kulturlandskapet langs fjordene og innlandsdalenes rike flora og fauna. Regionens kulturhistorie er preget av 10 000 år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn og kvener levd side om side i århundrer.

For å lære mer om Nord-Troms museum eierkommuner kan du besøke nettsidene deres her:

Lyngen

Storfjord

Kåfjord

Skjervøy

Nordreisa

Kvænangen

Nord-Troms museum jobber tett med flere institusjoner og virksomheter. Under finner du linker til dem hvor du kan lære mer om dem:

Troms fylkeskommune

Norsk kulturråd

Halti Nasjonalparksenter 

Halti Kvenkultursenter

Havnnes Handelssted

Visit Lyngenfjord

Kulturdepartementet

Lerøy Aurora

Lyngshestlandet