Velkommen til utstillingsåpning fredag 15.juni

Velkommen til utstillingsåpning fredag 15.juni

Fredag 15.juni kl. 18.00 inviterer vi til åpning av utstillinga Lyngshestfortellinger på Markedsplassen i Skibotn. Utstillinga er produsert i samarbeid mellom Nord-Troms museum og Lyngshestlandet. Birgit Dorothea Nielsen fra Lynghestlandet vil holde foredraget "Bevaring av en hesterase - og våre historier". Kristin Mellem og Øystein Fredriksen vil synge og spille, og vi vil servere kaffe og vafler. Lyngshesten er en liten, vakker og sterk hest med svært gode bruksegenskaper. I generasjoner har hesten vært en viktig hjelper og arbeidskraft for befolkninga i nord. Lyngshesten kan ses som en symbolsk identitetsbærer for den sammensatte folkegruppa som lever i Nord-Troms, da hesten har vært viktig for både kvener, samer og nordmenn.For et par generasjoner siden var det et mangfold av lokale husdyrraser: Nette, nøysomme, hardføre dyr avlet fram gjennom århundrer - husdyr som skapt vårt klima og terreng. Men med effektivisering og nasjonsbygging ble det bestemt at alle de små husdyrrasene skulle bort. Lappekyr og lappesauer skulle sammen med den lille lyngshesten erstattes av større og mer effektive dyr.I dag er de gamle saue- og kurasene borte. Men takket være ildsjeler i Nord-Troms ble lyngshesten reddet gjennom et nitidig, systematisk avlsarbeid.