Smedseminar– eggverktøy og øks 1. og 2. desember

Smedseminar– eggverktøy og øks 1. og 2. desember

Som en del av Nord-Troms museums restaureringsprosjekt på Holmenes sjøsamiske gård skal museet arrangere et smedseminar på Kvaløya fredag 1. og lørdag 2. desember. Seminaret er et samarbeid med Actrandria kystlag og gjennomføres med støtte fra Fortidsminneforeningen i Troms.

Fokus for seminaret blir på eggverktøy og øks, med gjennomgang av teori og hovedfokus på praktisk gjennomføring.

På grunn av utstyret er det begrenset med plasser på seminaret og man må melde seg på.

For mer informasjon og påmelding kontakt Jan-Tore Ovesen på epost: jto@vartosmeden.no 

Program finner dere her:http://www.arctandria.no/seminar-smiing-av-okser-og-andre-eggverktoy-1-og-2-desember/