Service og Vertskapskurs og Lokalkunnskapskurs i juni

Service og Vertskapskurs og Lokalkunnskapskurs i juni

I sommer arrangeres i Nord-Troms for andre år på rad et Service og Vertskapskurs 27.06 samt et Lokalkunnskapskurs 19 og 20.06, i regi av Nord-Troms Studiesenter, i samarbeid med Nord-Troms Museum og Visit Lyngenfjord. Lokalkunnskapskurset vil gi et fascinerende innblikk i Nord-Troms’ historie, kulturminner og kulturarv.

Påmeldte vil i tillegg få økt kunnskap om de mange aktivitetene og tilbudene regionen har å by på, samt anledning til å selv besøke og oppleve en rekke spennende aktiviteter og steder!

Service og Vertskapskurset har fokus på hvordan turister og andre tilreisende kan skape økt omsetning, vekst og en positiv utvikling i lokalt næringsliv der reiselivsnæringen, andre næringsdrivende og lokalbefolkningen spiller på lag.For mer informasjon og påmelding besøk Nord-Troms Studiesenters nettsider:

Påmelding Service og Vertskapskurs: http://ntss.no/service-og-vertskapskurs.5998887-385252.html

Påmelding Lokalkunnskapskurs: http://ntss.no/lokalkunnskapskurs.5999426-385252.html