Markering av samefolkets dag i Nord-Troms museum

Markering av samefolkets dag i Nord-Troms museum

Lihkku beivviin!

Nord-Troms museum feirer samefolkets dag og bidrar på arrangementer og aktiviteter i hele regionen i samarbeid med en rekke ulike aktører.

Lørdag 3. februar arrangeres Samisk lørdag på Halti på Storslett i Nordreisa fra klokken 11:00 til 14:00. Her vil det blant annet være samisk kafé v/Kirstis hjemmelagde, utstilling med samisk tema av 4. kl. v/Moan skole. Asle Tveitnes og Hans Erik Olsen skal formidle samisk duodji: Bandveving og beltespenner i horn. Det vil i tillegg være et program på Kulturscenen, hvor blant annet ordføreren skal holde tale. Dagen arrangeres i samarbeid med andre enheter på Halti.

Mandag 5. februar tilbyr vi skoleopplegg med samisk tema for skoleklasser i Lyngen kommune på vårt museumsanlegg Gamslett fiskerbondegård.

Tirsdag 6. februar vil det være aktiviteter i Storfjord, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord.

I Storfjord inviterer vi i samarbeid med Storfjord språksenter til intimkonsert med Emil Karlsen på Markedsplassen i Skibotn fra klokken 18:00 til 20:00. Her vil det bli servering av kaffe og kaker.

I Kvænangen arrangerer Návuona sámiid Searvi og Návuona Giellaguovdáš m.fl. feiringen av samefolkets dag på Flerbrukshuset i Burfjord. Her vil det bli servering av biđos, kaker og kaffe, foredrag av Harald Lindbach og musikalsk innslag av vår museumsformidler Kristin Mellem.

I Kåfjord arrangerer Senter for nordlige folk feiringen av samefolkets dag i Manndalen. Dálááiggi musea– Samtidsmuseet åpner utstillingen “Ságastallamat áiggiid čađa - dialog i tid” .For mer informasjon om programmet i Kåfjord se www.senterfornordligefolk.no

I Nordreisa holder vi åpent hus på Halti: Duodjiutstillingen v/ 4 kl. fra Moan skole, Nord-Troms museum og Nordreisa biblioteket har åpent, ordføreren kommer, samt at Kirstis hjemmelagde har samisk kafé med mye godt. Kl. 18:00 starter forestillingen Snøfrid av Beaivváš Sámi Našunálaeáhtera.

Nord-Troms museum gratulerer med dagen, og er stolte over å kunne bidra til feiringen av samefolkets dag i Nord-Troms!