Markering av Samefolkets dag hos Nord-Troms museum

Markering av Samefolkets dag hos Nord-Troms museum

Nord-Troms museum har i 2017 markert Samefolkets dag to ganger, først med åpen lørdag med temaet Samefolkets dag og så på selve dagen med formidling av samisk kultur og historie til ungdomskolen på Storslett.

åpen dag 0402

På åpen dag hadde vi i programmet et foredrag av Ragnhild Enoksen om hennes arbeid med Kvænangen/Loppa-kofta.

Vi har fått formidlet den flotte kofteutstillingen vi satte sammen til nærmere 200 mennesker i løpet av disse to dagene og har klart å løfte fram og opp den flotte, samiske håndarbeidskulturen.

samefolkets dag 2
samefolkets dag 3

Formidler Kristin Mellem brukte også musikk til å fortelle om hvor viktig læstadianismen har vært for å bevare det samiske språket gjennom fornorskningen.