Lyngshestfortellinger – et samarbeid mellom Nord-Troms museum og Lyngshestlandet

Lyngshestfortellinger – et samarbeid mellom Nord-Troms museum og Lyngshestlandet

Utstillinga Lyngshestfortellinger er produsert i samarbeid mellom Nord-Troms museum og Lyngshestlandet.  Utstillinga skal nå settes opp på Senter for nordlige folk.

Lyngshesten er en liten, vakker og sterk hest med svært gode bruksegenskaper. I generasjoner har hesten vært en viktig hjelper og arbeidskraft for befolkninga i nord. Lyngshesten kan ses som en symbolsk identitetsbærer for den sammensatte folkegruppa som lever i Nord-Troms, da hesten har vært viktig for både kvener, samer og nordmenn.

 

Utstillinga Lyngshestfortellinger er produsert i samarbeid mellom Nord-Troms museum og Lyngshestlandet.  Utstillinga har vært vist i Nordreisa, Lyngen og Kvænangen,og skal nå settes opp på Senter for nordlige folk i Kåfjord. Utstillingsåpning er fredag 27.10.2017.

For et par generasjoner siden var det et mangfold av lokale husdyrraser: Nette, nøysomme, hardføre dyr avlet fram gjennom århundrer - husdyr som skapt vårt klima og terreng. Men med effektivisering og nasjonsbygging ble det bestemt at alle de små husdyrrasene skulle bort. Lappekyr og lappesauer skulle sammen med den lille lyngshesten erstattes av større og mer effektive dyr.

I dag er de gamle saue- og kurasene borte. Men takket være ildsjeler i Nord-Troms ble lyngshesten reddet gjennom et nitidig, systematisk avlsarbeid. I Manndalen (Kåfjord), var det særlig mange gode avlsdyr. Slik overlevde den sterke, vakre lyngshesten, og ble en av Norges nasjonale hesteraser.

Men i 2017 ser det på nytt mørkt ut for den lille hesten. Det fødes alt for få føll, og i statsbudsjettet foreslås det nedskjæringer til det nasjonale senteret for hesterasen. Samtidig er det stor aktivitet i deler av lyngshest-miljøet.  Fredag 27. oktober inviterer Nord-Troms museum og Lyngshestlandet til utstillingsåpning i Manndalen, bygda som ble så viktig for lyngshestens overlevelse.

birgit nettsak lyngshest

Birgit D. Nielsen i utstillingen. Foto: K. Mellem 

Lyngshestlandet og Geirmund Vik

Geirmund Vik har gjennom mer enn 40 år lagt ned et langsiktig arbeid for å berge lyngshesten. Da han kom til Nordreisa som veterinær i 1969, fant han bare 100 lyngshester i live. Vik gikk straks i gang med etablering av rideklubb, avlsarbeid og bevisstgjøring av befolkninga. «Målet var å redde rasen og kulturen. Lyngshesten er viktig del av kulturhistorien i nord». I senere år har Vik bygd opp Lyngshestlandet sammen med Birgit Dorothea Nielsen. I 2016 fikk Geirmund Vik Kongens fortjenestemedalje.

 

Forsidefoto Wenche Offerdal

Tekst Kristin Mellem