Foredrag om jernalderen i Nord-Troms under Forskningsdagene på Skjervøy 30.09.2017

Foredrag om jernalderen i Nord-Troms under Forskningsdagene på Skjervøy 30.09.2017

“Jernalderen i Nord-Troms: Hellegroper og Mangeromstufter”

 

Nord-Troms Museum inviterer i samarbeid med Halti Næringshage til foredrag under Forskningsdagene i de nylig oppussede lokalene på Kiilgården, Skjervøy.

 

Fra jernalderen er det funnet en rekke spor og kulturminner som lenge har fascinert og interessert både lokalbefolkning og forskere. Blant de mest fascinerende kulturminnene er to typer som er særegne for den nordnorske landsdel, som man også finner i vår egen bakgård: Hellegroper og mangeromstufter.

 

Hellegropene var anlegg for utvinning av hval- eller tranolje, og de ligger spredt langs hele kysten av Nord-Norge, men en av de største konsentrasjonene av disse kulturminnene finner man på Arnøy i Skjervøy kommune, hvor det er funnet ca. 400 hellegroper. Mangeromstuftene finnes spredt langs kysten fra Nord-Troms i vest til Fiskerhalvøya i øst. I Nord-Troms er det funnet to mangeromstufter, den ene i Olderfjord i Kvænangen, den andre på Laukøya i Skjervøy. Hva ble disse mystiske kulturminnene brukt til, og hvem var det som brukte de? Var dette handelsposter? Boliger for fiskere?

 

Vi har invitert to anerkjente nordnorske arkeologer til å komme og fortelle mer om disse mystiske kulturminnene. Foredraget vil deles i to, hvorav Gørill Nilsen, førsteamanuensis i arkeologi ved UiT, vil prate om «Hellegroper», mens Jørn Henriksen, ph.d. i arkeologi, vil prate om «Mangeromstufter». De har begge jobbet i lang tid med å forske på vår regions kulturminner fra jernalderen, og gjennom de to foredragene vil du blant annet få et innblikk i deres arkeologiske erfaringer fra utgravinger samt det nyeste av forskning innen emnet.

Kom og lær mer om vår regions kulturhistoriske skatter fra jernalderen!

 

Foredraget vil vare i omtrent to timer, og starter klokken 13:00 på Kiilgården, Skjervøy. Arrangementet vil sannsynligvis ikke egne seg for de aller yngste.

Gratis inngang.

Velkommen!

 

Last ned fullt program for forskningsdagene her: