Aktuelt

Frøylinja

Museet skal i to år framover ha et formidlingsprosjekt ved kommandosentralen i Frøylinja i Storfjord. Museet har ansatt Kjærstin Berntzen som formidler i prosjektet og håper på å få i gang omvisninger inne i kommandosentralen i løpet av sommeren.S...

Justisprotokoller og branntakster nå tilgjengelig på våre nettsider.

Museet har i disse dager konsentrert seg om å legge ut en del av de etterspurte skriftlige kildene som ble hyppig brukt på våre gamle nettsider.Nå kan man i tillegg til kirkebøkene finne transkriberte versjoner av branntakster for gårder, skoler,...

Fortid møter nåtid

Vil du bidra i et spennende prosjekt ved museet? "Hvor fortid møter nåtid" er et fotoprosjekt hvor vi kombinerer historiske bilder fra våre samlinger med bilder fra samme sted i nåtid.Vi søker nå nye fotografier fra hele regionen som vis...

Våre sider hos Digitalt Museum

Kontakt oss

Nord-Troms Museum
 Bjørklysvingen 13
 9152 Sørkjosen

Telefon: 97 55 83 30

Faks: 77 76 41 36


Har du spørsmål, forslag eller kommentarer?

Din epostadresse

Emne

Din beskjed

Finn oss